OBSAH

KONTAKT

E-mail: info@systemika.info

Telefon: +420603413908

ICQ:
98702333

Vždy máš svobodnou možnost změnit svůj názor a vybrat si jinou budoucnost nebo jinou minulost.
Richard Bach, Iluze

RODINNÉ KONSTELACE

Jsme definováni vztahy a jsme jimi neustále utvářeni. V rámci rodinných konstelací se setkáváme s tím, co je důležité, co je kolem nás a co je v nás. Setkáváme se sami se sebou.

Co ještě nabízejí rodinné konstelace:

 • Nový (jiný) pohled na celek (rodinu, vztah, sebe sama)
 • Umožňují přijetí toho, co je a budování nového
 • Ukazují cestu k harmonii
 • Přináší dar vnímání nadčasové sounáležitosti
 • Dovolují zbavit se převzatých zátěží a omezujících modelů chování

Vedoucí rodinné konstelace je při práci průvodcem dění, jehož směr a obsah vychází z klientových vnitřních obrazů reality a skryté dynamiky jeho systému. Konstelace mnohdy nabízí překvapivé náhledy na minulé i přítomné. Klient může vidět, slyšet, uvědomovat si, prožívat a vnímat to, co je pro něj důležité a dostává možnost nacházet řešení.

Příklady možných zadání pro rodinné konstelace:

 • Řešení rodinných konfliktů
 • Zdroje opakovaných vzorců nežadoucího chování
 • Opakující se těžké osudy v rodu
 • Psychosomatické potíže (nemoci, symptomy)
 • Vztahové problémy (partnerské, mezigenerační)
 • Problematika závislostí
 • Psychogenní zábrany početí
 • Cesta k vlastní seberealizaci
 • Respektování osudů a potřeb druhých
 • Hledání zdrojů mužské a ženské síly
 • A další ...

Pro přípravu na rodinnou konstelaci a také pro budování pocitu sounáležitosti s rodinou (rodem) doporučuji pročíst si, hledat a nacházet odpovědi na tyto otázky.

Popis, jak seminář probíhá, jak je prakticky konstelace realizována, najdete v části SEMINÁŘE - Jak se to děje.

Rodinné konstelace realizuji i v rámci Individuální práce.


UPOZORNĚNÍ

 • U osob, které jsou v psychologické či psychiatrické péči, důrazně doporučuji konzultovat svou případnou účast na semináři se svým terapeutem.
 • Semináře konstelací mohou být emočně a fyzicky náročné.
 • Semináře konstelací jsou vhodné pro osoby ochotné a schopné převzít za sebe plnou odpovědnost.
 • Semináře konstelací nejsou náhradou terapie nebo léčby.