OBSAH

KONTAKT

E-mail: info@systemika.info

Telefon: +420603413908

ICQ:
98702333

To, čeho jste si vědomi, můžete mít pod kontrolou. To, čeho si nejste vědomi, má pod kontrolou vás.
Anthony de Mello, Bdělost

O KONSTELACÍCH

Systemické konstelace jsou formou krátké terapie orientované na řešení. Jsou sebepoznávací a prožitkovou metodou vedoucí k osobnímu růstu. Tato metoda rychle a precizně odhalí dynamiky, které poutají osobu k systému (rodina, partnerský vztah, pracovní vztah..), nabídne prostorový a vztahový obraz a ukáže transgenerační vazby. Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění vnitřních zdrojů klienta a jeho ozdravných a podpůrných vnitřních obrazů.

Tvůrcem metody konstelací je Bert Hellinger. Zde najdete více o kořenech konstelací.

RODINNÉ KONSTELACE

Původní a dodnes hlavní oblastí systemických konstelací byla a je rodinná terapie. Rodinné konstelace umožňují vhled do skryté dynamiky mezilidských (partnerských, rodičovských) vztahů. Toto poznání může být východiskem k řešení - změně těchto vztahů. Rodinné konstelace odhalují obraz příčin (mnohdy překvapivých a netušených) a dávají je do souvislostí s následky. Výsledkem konstelační práce je obraz (postavení), který nabízí řešení. Kromě zadání z oblasti partnerských vztahů se tento způsob práce postupně rozšířil i do oblastí psychosomatických symptomů. Systemické konstelace jsou rovněž mocným nástrojem v procesu seberozvoje a v individuálním poradenství. Více ...

PRACOVNÍ KONSTELACE

Pracovní (někdy nazývané firemní, organizační nebo podnikové) konstelace jsou určeny k řešení pracovních vztahů. Lze je rovněž užít v rámci rozhodovacích procesů. Obvykle jsou zaměřeny na jedince, na jeho postavení v rámci komplexních pracovních vztahů. Odhalují opakující se vzorce našeho chování, které nás omezují, poukazují na podmíněnost jevů. Hledají a nacházeji požadovanou rovnováhu v systémech, které jsou utvářeny spolupracujícími jednotlivci, prostředím, vnějšími partnery.Více ...

MANAŽERSKÉ KONSTELACE

Novým, rychle se rozvíjejícím směrem užití systemických konstelací, jsou manažerské konstelace. Tyto konstelace jsou zaměřeny na tým v kontextu manažerské problematiky. Manažerské konstelace neřeší mezilidské vztahy a nejsou primárně určeny ke kultivaci - rozvoji týmu. Jsou soustředěny na rovinu úkolu a základním schematem práce je KONSTELACE - HYPOTÉZA - AKCE. Zvláštnosí těchto konstelací je jejich úzké provázání s jinými poradenskými technikami - např. World Cafe, Open Dialog. Tyto konstelace se realizují buď přímo s týmem (popř. i dalšími reálnými aktéry) nebo v rámci individuální práce s pomocí symbolických předmětů (figurky, čtvrtky papíru ...). Více ...