V rámci (nepovinné a velmi užitečné) přípravy na seminář Vám doporučuji zabývat se následujícími otázkami. Zodpovězte si je, prosím, pro sebe, event. zjistěte informace od členů své rodiny. Odpovědi na ně Vám pomohou uvědomit si osudová pouta v rodinném systému
 • Pokud Vaši rodiče neuzavřeli sňatek, nebo pokud se rozešli, co bylo příčinou?
 • Měl otec nebo matka předtím důležité vztahy, lásky, zásnuby, jiného partnera?
 • Zemřel některý z Vašich rodičů předčasně? Ztratil některý z Vašich rodičů svého rodiče předčasně?
 • Kolik sourozenců (i nevlastních) mají Vaši rodiče a Vy?
 • Byly v rodině nějaké spontánní potraty, interrupce, mrtvě narozené děti?
 • Bylo nějaké dítě dáno do mimorodičovské péče (pěstounská péče, adopce, dětský domov, ústav, příbuzní)?
 • Byl někdo adoptován?
 • Zemřela nějaká žena v průběhu porodu, resp. objevily se zdravotní komplikace (tělesné, psychické) jako následek porodu?
 • Byl někdo v rodině tělesně nebo duševně postižený?
 • Jsou v rodině těžké nebo chronické choroby nebo staly se smrtelné nehody?
 • Existují v rodině psychické nemoci (deprese, závislosti, poruchy příjmu potravy, psychózy, panické stavy atd.)?
 • Spáchal někdo v rodině sebevraždu?
 • Byl někdo v rodině pachatelem nebo obětí sexuálního násilí?
 • Spáchal někdo v rodině zločin nebo byl ve vězení?
 • Byl někdo obětí nějakého trestného činu?
 • Byl někdo v rodině v organizaci typu StB apod.? V jaké pozici?
 • Byl někdo z rodiny v koncentračním táboře nebo pronásledovaný či vězněný za svoje politické přesvědčení za války nebo za komunismu?
 • Byl někdo přinucen k emigraci? Vystěhoval se někdo nebo odešel?
 • Měl/má někdo rodiče nebo prarodiče ze dvou nebo více národností?
 • Změnil někdo svou náboženskou příslušnost?
 • Přišel někdo z rodiny o majetek nebo získal někdo majetek na úkor druhých?
 • Ukrýval se někdo z rodiny v průběhu války a byl tak izolován od společnosti?
 • Byl někdo jiným způsobem vyloučený z rodiny?
 • Existuje nějaký tragický osud (jiný, než bylo dosud zmíněno) u rodičů, prarodičů, praprarodičů?
 • Existují rodinná tajemství?
 • Jaká byla Vaše nejmilejší pohádka, píseň v dětství?
 • Kronika důležitých životních událostí od prvního setkání rodičů (porod, onemocnění, úmrtí, velká změna finanční situace, resp. vztahů).
Relevantní otázky před konstelací pracovního systému.
 • Komu patří podnik?
 • Kdo je zakladatel, kdo měl původní ideu?
 • Jak vypadá hierarchie vedení?
 • Jaké je rozdělení na oddělení?
 • Kdo je členem pracovního týmu (systému)?
 • Jak dlouho jsou jednotliví členové v systému?
 • Kdo předcházel a kdo následoval?
 • Jaká je/byla úloha tohoto systému?
 • Kdo jsou zákazníci, kupci, klienti, pacienti, uživatelé tohoto systému?
 • Opustil někdo tento systém za dramatických podmínek?
 • Stalo se něco dramatické (těžké pracovní nehody, neočekávaná smrt majitelů) - jaké jsou mýty a tajemství v systému?

(podle Ivana Verného M.D.)