OBSAH

KONTAKT

E-mail: info@systemika.info

Telefon: +420603413908

ICQ:
98702333

SEMINÁŘE - základní informace o organizaci a průběhu


Termín, místo, cena a způsob přihlášení jsou uváděny v pozvánce na seminář v "NOVINKY".
Semináře se obvykle účastní 15 až 30 účastníků.
Semináře pořádám jednodenní, začínají obvykle v 9:00 a končí mezi 18 až 19 hodinou.
Kolem poledne je přestávka v délce 60 až 90 minut určená pro oběd.
V průběhu semináře je obvykle postaveno 5 až 8 konstelací (trvání jednotlivých konstelací nelze předem určit).
Účastník semináře si nemusí nechat stavět konstelaci - může být pouhým dívákem.
Při větším počtu zájemců o postavení konstelace je výběr prováděn losem.
Občerstvení (voda, káva a čaj) je zahrnuto v ceně semináře.
Doporučuji pohodlné oblečení a domácí obuv na přezutí.

Negarantuji postavení konstelace v případech:

- kdy počet zájemců o postavení konstelace přesahuje časový rámec semináře,
- kdy zájemce není schopen jasně definovat (formulovat) své zadání - zakázku,
- kdy existují závažná omezení (kontraindikace), která by v sousvislosti s konstelační prací mohly ohrozit zdraví klienta (těhotenství, psychická onemocnění apod.),

Postup při stavění konstelace:

1. definice zakázky a prvků konstelace (systému):

Klient – zájemce o postavení konstelace, společně se mnou stručně popíše problém a určíme, co by bylo požadovaným řešením tohoto problému. Dále se dohodneme, kterého systému se práce bude týkat (původní rodina – já, otec, matka, stávající vztah apod.) a které osoby (prvky) budou do konstelace postaveny. V průběhu této fáze se klienta mohu dotazovat na systemicky důležité údaje – skutečnosti (viz otázky).

2. úvodní postavení konstelace:

Klient vybere za každý prvek systému jednoho zástupce z řad účastníků semináře (ten má právo bez udání důvodu odmítnout – pak je vybrán jiný zástupce). Zástupce je následně klientem umístěn do prostoru – při jeho umisťování se klient řídí svým momentálním pocitem. Klient vybírá i zástupce za sebe sama – rovněž i tohoto zástupce umístí dle svého pocitu. Po tomto postavení všech zástupců - prvků systému si klient vybere místo mezi sedícími účastníky semináře a sleduje průběh konstelace z tohoto místa.

3. Práce s konstelací:

V průběhu práce s konstelací se dotazuji jednotlivých zástupců na jejich pocity a vjemy. Zástupci mohou mít tělesné pocity (mravenčení, pocit tíhy, pocit tepla apod.), mohou pociťovat různé emoce (i ve vztahu k jiným zástupcům) a také mohu mít potřebu změnit své postavení v prostoru. Dále se v průběhu práce mění postavení zástupců, jsou realizovány různé rituály (pohybem či slovem). Do kontelace mohou být uvedeni další zástupci (ukáže-li se to jako potřebné), popř. někteří mohou být ze svých rolí uvolněni

4. Závěrečný obraz konstelace:

Výsledkem práce je závěrečný obraz – rozestavení konstelace. Moment ukončení konstelace je dán obsahem dohodnuté zakázky. Obecně je to situace, kdy v konstelaci je nastolena rovnováha. Konstelace může být ukončena i v jiných momentech (v souvislosti s dynamikou systému). Popř. i v situacích, kdy pro nedostatek znalosti systemických faktů (např. klient nezná některá důležité události z historie své rodiny) nelze najít úplné řešení. Ve většině případů nabízím klientovi, aby se postavil na místo svého zástupce v konstelaci a měl tak možnost přímého vnímání obrazu a energie pole. Tuto mou nabídku klient nemusí využít. Konstelace je rozpuštěna a zástupci vystupují z rolí.

5. Ukončení konstelace:

Je důležité nerozebírat následně obsah výsledného obrazu a nehledat výklady. Prožité a viděné je vlastnicvím a možností klienta. Na závěr konstelace (obvykle po krátké přestávce před započetím nové práce) se dotazuji zástupců, kteří figurovali v dané konstelaci, zda chtějí dodatečně vyjádřit své vjemy (které případně nebyly v průběhu práce osloveny). Také dávám protor pro dotazy obecného chrakteru. Klient, který si realizoval svou konstelaci je po zbytek semináře chráněn a není stavěn do rolí v dalších konstelacích.

Uvedený postup je jedním z mnoha možných ... každá práce se může něčím lišit.

V případě nejasností či dotazů vám rád odpovím na uvedených kontaktech.